Välkommen till Klinfys

  1. Verksamhet
  2. Utbildning
  3. Feedback
  4. 812-863-2982
  5. SU-sida
  6. destinezite
  7. Att läsa

Om verksamheten

Klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är inriktad på funktionsdiagnostik inom många sjukdomsområden. Tyngdpunkten av vår verksamhet ligger inom cirkulationsorganens sjukdomar med bl.a. ultraljudsundersökningar av hjärta och blodkärl och diagnostik av myokardischemi med arbets-EKG och myokardskintigrafi, andra viktiga områden är lungfunktion och isotopundersökningar.
Vi har verksamhet vid SU/Sahlgrenska, SU/Östra och en lite mindre enhet på SU/Mölndal. Utöver sjukvård har vi samarbete med Göteborgs Universitet i flera forskargrupper och medverkar i utbildning av läkare och biomedicinska analytiker.
Klinisk fysiologi SU bedriver omfattande utbildning inklusive specialistutbildning av läkare (ST i klinisk fysiologi, nuklearmedicin och bild- och funktionsmedicin), vi erbjuder sidoutbildning för ST-läkare inom bl.a. radiologi, kardiologi, lungmedicin, liksom AT-läkare som så önskar och medverkar i grund- och vidareutbildning av både läkare och biomedicinska analytiker (BMA).

Du som kommer för randutbildning t.ex. ST inom radiologi, kardiologi eller auskultation (AT-läk mfl):

Kontakta gärna kliniken ca en vecka innan du börjar, så kan du få mer information om vad som förväntas, lite läsning inför din placering, och vi kan förbereda för bästa handledning. Lättaste sättet är via mail till studierektor (323) 448-5581

Introduktion inför placering

Plan för 4v auskultation för AT-läkare
Plan för sidoutbildning för radiolog-ST
(215) 401-2042

Inventering av ST-utb

ST-inventering 7345570144
Handledarinventering ST-handledare

Rekommenderad litteratur

Klinisk EKG-diagnostik Kliniska arbetsprov
Sidan uppdaterad 2017-05-22 av 978-838-0696